Privacybeleid

Door het bezoeken van deze website kan informatie over de toegang (datum, tijd, opgeroepen pagina) op de server worden opgeslagen. Er worden daarbij geen persoonsgegevens (bijv; naam, adres of e-mailadres) geanalyseerd. Wanneer persoonsgegevens worden verzameld, gebeurd dit, voor zover mogelijk, alleen met voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. Het verschaffen van gegevens aan derden vindt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, niet plaats. We wijzen er nadrukkelijk op dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. E-mail) beveiligingsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden kan niet worden gegarandeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hierdoor ontstaat. Het gebruik van openbaar gemaakte contactgegevens door derden voor reclame doeleinden wordt uitdrukkelijk tegengesproken. We behouden ons het recht voor, juridische actie te ondernemen in geval van ongevraagde promotionele informatie, door bijv. Spam-Mails.

Bron voor de tekst „privacybeleid” (deels aangepast): Disclaimer-Muster